Program de relaţii cu publicul al biroului avizare – autorizare

orele 09-14 în zilele de Luni, Miercuri şi Joi

Email

Cererile de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă însoțite de documentațiile aferente pot fi transmise în format electronic la următoarea adresă


[email protected]