FORGOT YOUR DETAILS?

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CRIŞANA"al judeţului Bihor are misiunea de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

ULTIMILE POSTĂRI

În cadrul inspectoratului s-au constituit si funcţionează:

  • Centru operaţional - care îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

     

  • Inspecţia de prevenire - îndeplineşte funcţiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publică, îndrumare şi control, privind prevenirea precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă

     

  • Detaşamente, secții, staţii şi gărzi de intervenţie amplasate în localităţile, Oradea, Băile 1 Mai, Aleşd, Marghita, Săcueni, Valea lui Mihai, Sălard, Salonta, Beiuş, Ştei si Tinca.

     

  • În cadrul Inspectoratului mai funcţionează din anul 1995 serviciul de medicina şi urgenţă cu descarcerare cu personal specializat în acordarea asistenţei medicale la urgenţe majore şi la accidente de circulaţie.

Școala altfel

Școala altfel - Documente aferente găsiți în pagina Școala altfel făcând click pe butonul alăturat - Descarcă.

Ghiduri de evacuare

Ghiduri de evacuare - accesați pagina care conține ghidurile de evacuare facând click pe butonul alăturat - Descarcă.

Vizualizează document în format PDF

HOTĂRÂRE Nr. 915/2015 din 3 noiembrie 2015, privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu

Vizualizează document în format PDF

Lista cu persoanele juridice/fizice din judeţul Bihor, atestate/autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Vizualizează document în format PDF

Masuri utile de adoptat de catre cetatenii aflati în situatii de urgenta

Vizualizează document în format PDF

Metodologia de intocmire a planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare

TOP